CAT | ESP
Actualitat

El TEDH considera que Espanya ha violat l'article 6 del CEDH: dret a un procés equitatiu

El TEDH ha fallat que l'article 6.1 del CEDH ha estat violat en el cas Blesa Rodríguez contra Espanya en no ser respectat el dret a ser jutjat per un tribunal imparcial

Dijous, 17 de desembre de 2015

El 27 de maig de 2003 la universitat de La Laguna (Tenerife) va denunciar Blesa Rodríguez, professor a la Facultat de Farmàcia, acusant-lo d'haver falsificat el seu currículum en el marc d'un concurs públic. No obstant, el 6 de febrer de 2004 el jutge d'instrucció del cas va ordenar la suspensió de la investigació per falta de raons objectives que l'acusat hagués dut a terme aquesta falsificació. La universitat va apel•lar aquesta decisió davant l'Audiència Provincial la qual va acceptar la petició.

A la vista prèvia l'1 de juliol de 2010 hi va haver un canvi d'última hora en la composició de jutges del tribunal que només va ser notificat en el moment previ a l'advocat defensor. El 27 de juliol el mateix tribunal va considerar culpable Blesa Rodríguez dels càrrecs dels quals se l'acusava. L'acusat va recórrer les qüestions de dret al Tribunal Suprem per falta d'imparcialitat de dos dels jutges de l'Audiència Provincial. D'una banda, referent al magistrat A. per haver format part del tribunal que va admetre l'apel•lació de la universitat contra la suspensió de la causa penal. D'altra banda, referent a Sa. per ser alhora professor associat i empleat amb funcions administratives a la Universitat de La Laguna.

El 20 de maig de 2011 el Tribunal Suprem va concloure que no hi havia indicis que la imparcialitat s'hagués vist afectada. Respecte del jutge A. va declarar que l'acusat no ho va recusar en el moment de conèixer la composició de la sala i, per tant, la demanda no havia de ser admesa a tràmit. D'altra banda, pel que fa al jutge Sa. va reconèixer l’injustificat retard en la comunicació de la nova composició del tribunal però no va considerar que la relació professional de Sa. amb la universitat estigués vinculada a la decisió final d’aquest. Blesa Rodríguez va presentar un recurs d’empara al Tribunal Constitucional que va quedar admès argumentant falta d'esgotament de recursos previs ja que l'acusat no havia interposat la seva demanda de falta d'imparcialitat en el procés anterior.

Blesa Rodríguez va elevar una queixa al TEDH que no va ser admesa en el cas del jutge A. ja que, en aquest cas, el TEDH també considera que no es van esgotar els recursos interns. No obstant, en el cas de Sa. es va admetre a tràmit en considerar que l'acusat va recusar al magistrat quan va saber de la seva assignació i, per tant, no pot considerar-se que no va esgotar els recursos previs en aquest cas. 

Pel que fa al fons, el TEDH considera que  respecte Sa. no existien indicis respecte l’opinió personal del jutge en aquest assumpte concret que indiqués parcialitat per part seva. Tanmateix, el TEDH considera que hi ha hagut vulneració de l'article 6.1 del CEDH (dret a un judici imparcial) a causa de l'existència de temors objectius per part de l'acusat pel que fa a la imparcialitat del jutge a causa de la relació laboral que el magistrat mantenia amb la universitat.

Descargas
Assumpte Blesa Rodríguez c. Espanya (317,21 KB)

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa