CAT | ESP
Actualitat

Examen del Comitè contra la Desaparició Forçada de l'ONU a Espanya

El divendres 17 de setembre Espanya se somete a l'examen del Comitè contra la Desaparició Forçada de Nacions Unides.

Divendres, 17 de setembre de 2021

En el marc del 21è període de sessions del Comitè contra la Desaparició Forçada de l'ONU (CED), el Comitè revisa el grau de compliment de la Convenció Internacional per a la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades a Espanya.

Durant la sessió, que se ha celebrat el divendres 17 de setembre, el Comitè ha analitzat i discutit amb representants del govern espanyol l'informe en el qual es detallen les mesures posades en marxa per a complir amb el contingut de la Convenció.

Durant la sessió s'han abordat tres temes principals: legislació nacional; recerca, reparació i sanció de desaparicions; i mesures de prevenció. Concretament, les següents qüestions:

 • Reforma codi penal per a inclusió de delicte de desaparició de 2015;
 • Terminis de prescripció de casos ocorreguts durant la guerra civil;
 • Criteris de competència jurisdiccional aplicats als delictes de desaparició forçada;
 • Competència dels tribunals militars espanyols per a entendre en delictes de desaparició forçada;
 • Participació d'empleats i/o funcionaris públics en la comissió d'infraccions o delictes;
 • Cooperació internacional de jutjats i tribunals espanyols;
 • Mecanismes d'extradició, lliurament, devolució i expulsió;
 • Reforma a la Llei d'Enjudiciament Criminal;
 • Regulació de l'habeas corpus;
 • Augment pressupostari al Defensor del Poble;
 • Regulació de l'Estatut de la víctima del delicte;
 • Funcions de la Direcció General per a la Memòria Històrica;
 • Avanços administratius i normatius sobre sostracció de nounats.

Vídeo de la sessió i documentació examinada

L'informe presentat per l'Estat espanyol, així com els informes alternatius presentats per organitzacions de drets humans com FIBGAR, ALUMBRA i Amnistia Internacional, poden consultar-se en aquest enllaç.

Conclusió de l'examen

Pròximament el Comitè emetrà les observacions finals resultades de l'examen, en les quals s'apuntaran recomanacions per a assegurar i millorar l'aplicació de la Convenció en l'Estat espanyol.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa