CAT | ESP
Actualitat

L'informe del Grup de Treball sobre les desaparicions forçoses o involuntàries evidencia obstacles i deficiències de l’Estat espanyol en l'accés a la veritat i el parador de les persones desaparegudes

El Grup de Treball sobre les desaparicions forçoses o involuntàries ha presentat en el 27è període de sessions del Consell de Drets Humans de l'ONU l'informe resultant de la visita a Espanya entre els dies 23 i 30 setembre 2013

Divendres, 12 de setembre de 2014

El Grup tracta d'examinar les iniciatives estatals en la matèria i " analitzar en particular els aspectes concernents a la justícia, la veritat, la reparació i la memòria per a les víctimes de desaparicions forçoses, tot això a la llum de la Declaració sobre la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçoses".

En l'informe es fan un seguit de recomanacions generals i altres de més concretes, relacionades amb el marc legal, la satisfacció del dret a la veritat i la justícia i, la sensibilització, educació en matèria de drets humans, prevenció i Pla Nacional d'Acció en drets humans.

Amb caràcter general, es ressalta la urgència en l'adopció de mesures en aquesta matèria a causa de l' edat avançada de familiars i testimonis que van veure per última vegada a les persones desaparegudes. També que inclogui les recomanacions d'altres organismes internacionals, particularment les del Comitè contra les desaparicions forçades i les del Relator especial sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició.

La incorporació de la desaparició forçada com un delicte autònom amb penes d'acord amb la gravetat del mateix, subratllant que sigui imprescindible i, en concordança amb la Declaració sobre la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades, és la recomanació més important dins del marc legal. En aquest ordre, també es recomana la ratificació de la Convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i dels crims de lesa humanitat i la formació de jutges i fiscals en aquesta matèria i en els diferents textos internacionals. Així, es vol assegurar la seva utilització correcta i que en casos de desaparicions forçades siguin jutjats només per les jurisdiccions de dret comú competents.

Per aconseguir avenços en l'aclariment de la veritat cal, d'acord amb el Grup de treball, que l'estat assumeixi les seves obligacions internacionals i adopti una política " integral, coherent, permanent, cooperativa i col · laborativa " a la recerca dels desapareguts, consultant amb els familiars, creant una entitat de gestió dels casos de desapareguts, una base de dades i una comissió d'experts independents que determini la realitat de les violacions de drets humans ocorregudes, amb especial atenció als casos de menors víctimes d'apropiació, desaparició forçada i/o substitució de la seva identitat.

L'abast d'un dret a la justícia ple i eficaç, suposa que l'estat investigui i jutgi tots els casos de desaparicions forçades i elimini els obstacles que puguin impedir-ho com, per exemple, el que es consideren crims subjectes a amnistia.

El Grup de treball recomana que s'eduqui a aquells funcionaris que en matèria de drets humans puguin intervenir en la custòdia o tractament de les persones privades de llibertat, garantint els drets reconeguts per la Declaració sobre la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades i altres instruments internacionals en la matèria.

Finalment, es recomana que en el nou Pla d'Acció en Drets Humans s'incloguin drets relacionats amb les víctimes de desaparicions forçoses.

Descargas
Informe del Grup de Treball sobre las Desaparicions Forçades o Involuntàries. Missión a l'estat espanyol, 2 de juliol de 2014 (182 KB)
Enlaces relacionados
Grup de Treball sobre Desaparicions Forçades o Involuntàries

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa