CAT | ESP
Actualitat

La Comissària de Drets Humans del Consell d'Europa sol·licita que la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana s'alineï amb els estàndards internacionals de drets humans.

  

Dilluns, 14 de febrer de 2022

En una carta enviada el passat 8 de febrer al Congrés dels Diputats, la Comissària de Drets Humans del Consell d'Europa, Dunja Mijatović, sol·licita que s'asseguri que la revisió de la Llei de Seguretat Ciutadana alineï aquesta legislació amb les normes europees i les normes internacionals de drets humans.

En la carta mostra especial preocupació perquè "la revisió actual no inclogui canvis en les disposicions de la Llei que han tingut un impacte més lesiu en el gaudi dels drets a la llibertat d'expressió i a la llibertat de reunió pacífica d'una banda, i el dret a sol·licitar asil i la prohibició de devolució, d'altra banda".

En aquest sentit, assenyala algunes disposicions de la Llei contràries als estàndards internacionals de drets humans, com la imposició de sancions a organitzadors de manifestacions en cas que derivin en disturbis. Qüestió que descriu com a contrària a la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

A més, reitera les preocupacions expressades en una comunicació de novembre de 2018 sobre l'ampli marge de discrecionalitat atorgat a les forces de seguretat, la qual cosa ha implicat la imposició de sancions per motius desproporcionats i arbitraris. La Comissària destaca també la dificultat d'apel·lar les sancions administratives imposades sobre la base de la Llei i la necessitat d'enfortir el marc legal de rendició de comptes dels funcionaris encarregats de fer-la complir.

Finalment, recomana que es proporcionin als funcionaris de les fronteres amb Ceuta i Melilla orientacions clares i obligatòries sobre com actuar en compliment dels estàndards de drets humans de les persones migrants, per a assegurar el dret a la no devolució i a la presentació de sol·licituds d'asil.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa