CAT | ESP
Actualitat

Nova obra col·lectiva contra la criminalització dels moviments socials i les seves accions de protesta

Una iniciativa de la coalición Defender a Quien Defiende que ha creado un sistema de alerta y respuesta temprana ante los casos de violaciones de derechos humanos en España.

Dimecres, 30 de setembre de 2015

El dimarts 29 de setembre es va presentar, a l’aula Capella de la Universitat de Barcelona, el llibre Defender a quien defiende. Las leyes mordaza y la criminalización de la protesta en el Estado español.

En aquesta obra col·lectiva es posa de manifest que davant la criminalització de la protesta que s’està imposant a l’Estat espanyola, es pot afirmar, sense por a equivocar-se, que ens trobem davant d’un nou repte que ve a desafiar els mèrits aconseguits, fruit de grans lluites socials, en matèria de drets humans i llibertats fonamentals. Primer van ser les retallades en drets econòmics, socials i culturals i llavors, per fer callar als que es negaven i es neguen a conformar-se, es van impulsar mesures repressores per a desarticular el dret a protestar. En aquest període de greus retallades en drets i llibertats una de les solucions i reaccions que s’han impulsat des de instància governamentals ha consistit en intentar silenciar a la societat i emmordassar a les veus crítiques, utilitzant un entramat jurídic, per a dissuadir a la ciutadania de participar en els actes de protesta.

En enfrontem a un conjunt de mesures, amb finalitat clarament preventiva, que pretenen, en molts aspectes, configurar un dret administratiu sancionar de l’enemic, en el que l’Administració és jutge i part i el ciutadà que protesta és l’enemic. Tot això emmarcat en un maniqueu discurs de defensa de l’ordre públic, en el que predomina la seguretat nacional i la seguretat de l’Estat per sobre de la seguretat dels ciutadans.

Aquesta publicació és una iniciativa de la coalició Defender a Quien Defiene en la que s’agrupen moviments socials, col·lectius de juristes, organitzacions del tercer sector i instituts universitaris de Madrid, Catalunya, País Basc i Andalusia amb l’objectiu comú de crear un sistema d’alerta i resposta primerenca davant dels casos de violacions de drets humans a Espanya.

L’obra ha estat dirigida per David Bondia, president del IDHC i professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona, encarregat de coordinar les formacions i investigacions realitzades en el marc de la coalició Defender a Quien Defiene.

Enlaces relacionados
Pàgina web de la coalició Defender a Quien Defiende
Més informació sobre la publicació a la editorial Icaria on es pot adquir el llibre

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa