CAT | ESP
Actualitat

Publicat l'anuari de CEIPAZ sobre amenaces i involució en matèria de drets humans i seguretat

El presidente de l'IDHC, David Bondia, particia amb un artícle sobre la criminalització de la protesta a Espanya

Dimecres, 18 de juliol de 2018

El Centre d'Educació i Recerca per a la Pau - Ceipaz Fundació Cultura de Paz ha publicat el seu anuari 2017/2018, dedicat als drets humans i la seguretat internacional. Una reflexió conjunta sobre les amenaces i involució en aquest camp.

Descarregar l'anuari en PDF

Amb motiu del 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans l'anuari recull els anàlisis de diferents experts sobre l'enfortiment de la democràcia i la redefinició del concepte de seguretat en el plànol internacional i regional. On s'ha passat d'un enfocament multidimensional i “desarrollista” de la seguretat centrada en la persona, a una visió de contenció de riscos i d'amenaces externes.

La criminalització de la protesta enfront el nou cicle de mobilitzacions socials: On van quedar els compromisos de derogació de la Llei Mordassa?

El president del IDHC, David Bondia, participa en la publicació amb un article en el qual s'analitza l'actual situació de criminalització de la protesta a l'Estat espanyol i com els drets humans són eines per frenar la deriva repressiva i per fer front a les retallades en prestacions socials. 

Fa especial esment en la Llei de Seguretat Ciutadana, la qual prioritza la presumpció de veracitat de les forces i cossos de seguretat de l'Estat enfront de la presumpció d'innocència; pilar fonamental de qualsevol règim democràtic. D'això s'extreu la intencionalitat de la llei: anteposar, en tot moment, la seguretat ciutadana, com bé jurídic, a altres drets. No obstant això, de conformitat amb els estàndards internacionals, els conceptes de seguretat i ordre públic haurien d'interpretar-se de manera limitada i no extensiva.

És necessari derogar la Llei de Seguretat Ciutadana perquè vulnera els compromisos nacionals i internacionals en matèria de drets humans. 

Diverses de les disposicions de la Llei de Seguretat Ciutadana no s’adeqüen a l'estipulat en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics ni en el Conveni Europeu de Drets Humans. I així ho han confirmat diferents institucions internacionals de drets humans com el Relator Especial de Nacions Unides sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i d'associació, el Comissari de Drets Humans del Consell d'Europa i el Comitè de Drets Humans de l'ONU.

Una Llei de Seguretat Ciutadana adaptada a la realitat del segle XXI hauria d'incorporar una visió holística dels drets humans i incorporar les obligacions derivades del reconeixement de la seguretat com un dret que l'Estat ha de protegir i no un argument per limitar altres drets.

Enlaces relacionados
Anuari: Drets humans i seguretat internacional: amenaces i involució (castellà)

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa