CAT | ESP
Actualitat

S'aprova el Pla de Drets Humans a l'estat espanyol

El govern aprova en Consell de Ministres el Pla de Drets Humans

Divendres, 12 de desembre de 2008

Finalment el govern va aprovar, en Consell de Ministres, el Pla de Drets Humans, en el qual es recullen tots els compromisos del govern en matèria de drets humans. El Pla, que es va començar a elaborar a principis d'any, compromet a l'executiu a implementar durant la present legislatura totes les mesures que inclou.

En tres dies el Pla es presentarà a les Nacions Unides, organització de la que emana la recomanació d'elaborar un pla d'aquestes característiques. Durant la Conferència Mundial de Drets Humans, celebrada a Viena el 1993, es va plantejar als Estats l'elaboració d'un full de ruta per perfeccionar els seus mecanismes de promoció i protecció de drets humans. Concretament la Declaració final de la conferència explicita "La Conferència Mundial de Drets Humans recomana que cada Estat consideri la possibilitat d'elaborar un pla d'acció nacional en què es determinin les mesures necessàries perquè aquest Estat millori la promoció i protecció dels drets humans".

En el Pla es recullen 172 mesures de molt diversa naturalesa, des de modificacions legislatives fins a la creació d'organismes de protecció o investigació de drets específics de certs col·lectius com les dones o immigrants, entre altres. Les mesures contemplen tant iniciatives nacionals com actuacions internacionals. En aquest sentit, el govern es compromet a la ratificació de tractats internacionals com el Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals, que permetrà als ciutadans denunciar l'estat espanyol davant les Nacions Unides per no garantir certs drets com l'accés a l'habitatge.

A finals de 2007, el govern va fer arribar a algunes entitats de la societat civil un primer esborrany del Pla. Les organitzacions de la societat civil que van participar en les consultes d'aquest primer esborrany del Pla, com l'IDHC, van mostrar el seu descontentament per la precipitació i la manca de temps i espais de debat durant el procés i així ho van reflectir, en el document de la Federació d'Associacions de Defensa i Promoció dels Drets Humans d'Espanya que es va fer arribar al govern el gener de 2008.

Un segon esborrany del Pla de Drets Humans va ser presentat a la societat civil el novembre de 2008. Aquest segon document va ser finalment aprovat el 12 de desembre de 2008 com Pla de Drets Humans. Com en el cas de l'anterior esborrany, la difusió que es va fer del mateix des del Govern va ser pobre i esbiaixada. Aquest fet va ser posat de manifest en un comunicat de les organitzacions catalanes pels drets humans.

Malgrat aquest desacord, la societat civil ha seguit el procés d'elaboració del pla i continuarà aquest treball de seguiment en la implementació i aplicació de totes les mesures del pla.

Descargas
Comentaris i Aportacions de les Organitzacions membre de la Federació d'Associacions de Defensa i Promoció dels Drets Humans-Espanya a l'esborrany del Pla Nacional de Drets Humans de 27 desembre 2007 (246,09 KB)
Comentarios y Aportaciones de las Organizaciones miembro de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-España al Borrador del Plan Nacional de Derechos Humanos de 27 de Diciembre de 2007 (246,09 KB)

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa