CAT | ESP
Publicacions

Impactes de les noves tecnologies en els drets humans

Impactes de les noves tecnologies en els drets humans

Autoria: Anna Pont, María Agostina Passera i Karlos Castilla

Extensió: 72 pàgines

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: Gener 2022

Aquest document de treball té com a objectiu establir de manera clara i ordenada quins són els impactes que tenen les anomenades noves tecnologies en cadascun dels drets humans reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH).

Es tracta d'un exercici que busca allunyar-se dels llocs comuns als quals s'acudeix quan es parla de tecnologies i drets humans que, d'una banda, solen centrar-se únicament en l'anàlisi o consideració de les tecnologies digitals i, d'altra banda, encara que fan referència de manera genèrica als drets humans, en realitat només se centren en alguns d'ells. Per tant, és un document que busca servir per a futures anàlisis a partir d'un estudi introductori que estableix les bases generals i una anàlisi detallada, però obert a evolució, de vint-i-set drets humans i d'algunes tecnologies que impacten en ells.

1. Anàlisi introductòria

 • De quins drets humans parlem?
 • Què és tecnologia?
 • Què preocupa de la relació tecnologies-drets humans?
 • Per què la relació dels drets humans amb les TIC preocupa més en l'actualitat?
 • Què ha canviat entre l'exercici de drets humans offline i en línia?
 • Quin és el problema de l'exercici en línia de drets humans?
 • Tecnologies i drets humans sí o no?

2. Impactes de les tecnologies en els drets humans

 • Article 1: tots/as naixem lliures i iguals
 • Article 2: dret a ser lliure de discriminació
 • Article 3: dret a la vida, la llibertat i la seguretat
 • Article 4: dret a ser lliure de l'esclavitud
 • Article 5: dret a ser lliure de la tortura
 • Article 6: dret a ser reconegut com a persona davant la llei
 • Article 7: dret a la igualtat davant la llei
 • Article 10: dret a un judici just
 • Article 8: dret d'accés a la justícia i a la reparació
 • Article 11: dret a la presumpció d'innocència
 • Article 9: dret a ser lliure de detenció arbitrària
 • Article 12: dret a la privacitat i a la vida privada
 • Article 13: dret a la llibertat de moviment, residència i circulació
 • Article 14: dret a buscar asilo
 • Article 15: dret a la nacionalitat
 • Article 16: dret al matrimoni i a fundar una família
 • Article 17: dret a la propietat (individual i col·lectiva)
 • Article 18: llibertat de pensament, de consciència i de religió
 • Article 19: llibertat d'opinió i expressió
 • Article 20: llibertat de reunió i associació pacífica
 • Article 21: dret a la participació política i elecció de govern
 • Article 22: dret a la seguretat social
 • Article 23: dret al treball
 • Article 24: dret al descans i al temps lliure
 • Article 25: dret a un nivell de vida adequat
 • Article 26: dret a l'educació
 • Article 27: dret a la vida cultural, artística i científica

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits