CAT | ESP
Publicacions

Informe: Observacions sobre l'avantprojecte de Llei Orgànica sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana

Informe: Observacions sobre l'avantprojecte de Llei Orgànica sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana

Autoria: Institut de Drets Humans de Catalunya i Rights International Spain

Extensió: 10

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: 2014

L'Institut de Drets Humans de Cataluya - IDHC i Rights International Spain – RIS han elaborat unes observacions sobre l'avantprojecte de llei de seguretat ciutadana que s'han fet arribar als relators de l'ONU sobre el dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques i sobre la promoció i protecció del dret a la llibertat d'opinió i d'expressió, per cridar la seva atenció sobre el que es considera "un veritable retallada de drets i llibertats".

Les observacions identifiquen quatre aspectes en els quals el text és contrari als estàndards internacionals: 1) la restricció desproporcionada de la llibertat d'expressió, 2) la restricció desproporcionada del dret de reunió, 3) l'ampliació de les potestats dels agents de la autoritat i les autoritats governatives i 4) la promoció de la impunitat.

L'informe conclou que la reforma legislativa tal com es presenta en l'actualitat "limita de manera desproporcionada i sense justificació, i fins i tot impedeix en ocasions, el gaudi efectiu del drets de reunió i manifestació pacífiques, així com la llibertat d'expressió" i assenyala que en els quatre aspectes analitzats l'objectiu final d'aquesta iniciativa és criminalitzar la protesta i impedir la participació de la ciutadania en els assumptes públics.

L'avantprojecte de llei, aprovat en Consell de ministres el 29 de novembre, està recollint els informes necessaris per a ser enviat al Congrés dels Diputats i iniciar el seu tràmit parlamentari. De moment, el Consell General del Poder Judicial ha emès un informe en què es mostren els dubtes constitucionals sobre el text. Des del IDHC i RIS s'activaran els mecanismes internacionals necessaris perquè la reforma garanteixi el respecte als estàndards internacionals de drets humans.

Enllaços relacionats

Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association

Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression

Rights International Spain – RIS

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits