CAT | ESP
Publicacions

Obstacles i oportunitats per a la inclusió de clàusules socials vinculades amb els drets humans de persones i pobles indígenes en la contractació pública a Catalunya

Obstacles i oportunitats per a la inclusió de clàusules socials vinculades amb els drets humans de persones i pobles indígenes en la contractació pública a Catalunya

Autoria: Karlos Castilla

Extensió: 41

Editorial: IDHC - Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: 2020

El present estudi analitza i descriu el conjunt d'obstacles i oportunitats que en l'actualitat existeixen per a incorporar clàusules socials i ambientals vinculades amb persones i pobles indígenes en els procediments de contractació pública que es desenvolupen a Catalunya, a més d'una breu anàlisi respecte al lloc que ocupen els drets humans en les normes i procediments de contractació pública vigents a Espanya.

Per a aquest fi, en primer lloc, detallem els drets humans que expressament estan prevists en la legislació aplicable a la contractació pública a Catalunya, i quins altres es podrien deduir com inclosos a partir del contingut d'aquesta legislació.

En segon lloc, assenyalem quins són els drets humans reconeguts als pobles indígenes en les normes nacionals i internacionals, a fi d'establir si existeix alguna correlació entre aquests i els previstos en la legislació aplicable a la contractació pública a Catalunya.

En tercer lloc, a partir dels dos apartats anteriors, identifiquem alguns dels obstacles i les oportunitats per a la inclusió de clàusules socials vinculades amb drets humans de pobles indígenes en la contractació pública a Catalunya.

Finalment, amb tots aquests elements, proposem accions o mesures per augmentar l'eficàcia dels procediments de contractació pública a Catalunya com a eina de protecció i respecte dels drets humans dels pobles indígenes.

L'estudi forma part del projecte "Incorporació de clàusules de drets humans a la contractació pública". Una iniciativa d'alterNativa – Intercanvi amb Pobles Indigenes per a afavorir l'aplicació de clàusules extraterritorials de respecte als drets humans en la contractació pública municipal.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits