CAT | ESP
Publicacions

Sèrie Carta de Drets Humans emergents 4: El dret humà a l'accés a l'aigua potable i al sanejament

Sèrie Carta de Drets Humans emergents 4: El dret humà a l'accés a l'aigua potable i al sanejament

Autoria: Àlex Peñalver, Pedro Arrojo, Lluís Basteiro, Jaume Delclòs, Ana Gris i Jaume Saura

Extensió: 138

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: 2007

L'aigua és un bé escàs i al mateix temps imprescindible per a la vida dels éssers humans i els ecosistemes. La situació actual d'aquest recurs és molt preocupant: segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) més de 1.100 milions de persones no tenen accés a aigua potable segura. Per això, i degut a la importància que té l'aigua potable pels éssers humans, és vital el reconeixement i la garantia del dret humà a disposar d'aigua potable.

La Declaració Universal dels Drets Humans Emergents reconeix el dret humà a l'accés a l'aigua potable i al sanejament quan afirma que tots els éssers humans i els pobles en què s'integren tenen dret a viure en condicions de dignitat.

Títol 1. Dret a la democràcia igualitària.

Article  1

Dret a l'existència en condicions de dignitat. Tots els éssers humans i les comunitats tenen dret a viure en situacions de dignitat.

Aquest dret humà fonamental comprèn els següents drets:

1.      El dret a la seguretat vital, que suposa el dret de tot ésser humà i tota comunitat, per a la seva supervivència, a l'aigua potable i al sanejament, a disposar d'energia i d'una alimentació bàsica adequada. Tota persona té dret a un subministrament elèctric continu i suficient i l'accés gratuït a l'aigua potable per a satisfer les seves necessitats vitals bàsiques.

El dret humà a l'aigua i al sanejament es pot tractar des de diversos punts de vista, tots ells necessaris i complementaris. Per una banda, resulta essencial el reconeixement per part del dret internacional del dret a disposar d'aigua potable com a dret humà, i per altra, aspectes com ara el procés de mercantilització de l'aigua o la qüestió de la gestió pública amb participació i control social, són debats molt vius a nivell social i que han de traslladar-se també a les administracions públiques.

- Presentació

- Aproximació al marc jurídic del dret humà a l'aigua: una perspectiva des del dret intern, Àlex Peñalver

- Una nova ètica en matèria de gestió d’aigües, Pedro Arrojo

- El procés de mercantilització de la gestió de l’aigua. Fracassos i alternatives, Lluís Basteiro i Ana Gris

- La gestió pública amb participació i control social cap al dret humà a l’aigua, Jaume Delclòs Ayats

- Aigua i drets humans: les bases del dret humà a l’aigua, Jaume Saura i Estapà

- Conclusions

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa