CAT | ESP
Publicacions

Sèrie de Drets Humans emergents 6: Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació sobre els drets humans

Sèrie de Drets Humans emergents 6: Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació sobre els drets humans

Autoria: Antonio Enrique Pérez, Leandro Navarro, Dafne Sabanes, Ana Garriga, Fermín Morales, Iris Boadella, David López i David Franquesa

Extensió: 131

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: 2010

Les tecnologies de la informació i la comunicació tenen un enorme potencial pel que fa a l’accés, la transmissió i la distribució de la informació i el coneixement. Un element fonamental en sí mateix i que, a més, potencia el ple exercici de la resta de drets humans ja que, tal com s’afirma a la DUDHE, “el coneixement és una condició de la llibertat i també de la dignitat i la igualtat”

Però el desenvolupament tecnològic ha suposat també l’emergència de nous drets, moltes vegades en resposta a noves agressions. Un exemple és el dret a la protecció de dades personals –reconegut també a la DUDHE, article 5.9-, que va sorgir davant la necessitat de protegir l’individu front els perills que podia suposar la informàtica.

En aquesta publicació es tracten els impactes de les TIC en els drets humans de les persones i els pobles, tant els positius com els negatius. Al fer-ho s’apunten opcions i iniciatives que es poden dur a terme per potenciar els primers i anar reduint, per acabar eliminant, els segons.

1. Introducció

2. Programari: Impactes de l’ús de les noves tecnologies sobre els drets humans

Noves Tecnologies i nous drets, Antonio Enrique Pérez Luño

Dependència de les TIC i imposició cultural, Leandro Navarro Moldes

Tecnologies de la informació i la comunicació per a la inclusió i la participació en la societat de la informació i del coneixement, Dafne Sabanes Plou

La societat transparent o vulnerable, Ana Garriga Domínguez

El dret penal i el desenvolupament de les tecnologies: Els delictes informàtics, Fermín Morales Prats

3. Maquinari: Impactes socials i ambientals de les noves tecnologies

Congo, perill de riqueses. Un conflicte per l’alta tecnologia, Iris Boadella Huybens

El meu ordinador vulnera els drets humans? El cost social i ambiental de l’alta tecnologia, David López Álvarez i David Franquesa Griso

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits