Davant l’emergència sanitària del Covid-19, sol·licitem el compliment del tercer grau telemàtic per a les persones empresonades en les circumstàncies previstes pel Reglament Penitenciari

Es tracta d'una mesura urgent i necessària per protegir el dret a la salut de tots els actors del sistema penitenciari.
Davant l’emergència sanitària del Covid-19, sol·licitem el compliment del tercer grau telemàtic per a les persones empresonades en les circumstàncies previstes pel Reglament Penitenciari
Dilluns, 30 de març de 2020

L'emergència del Covid-19 en el sistema penitenciari resulta evident en tractar-se d'un univers d'extrema vulnerabilitat. Urgeix reduir la població penitenciària en temps d'extrema emergència abans que sigui tard en la producció de resultats negatius en el sistema penitenciari.

Amb aquest objectiu, diferents organitzacions de drets humans hem sol·licitat al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya l'aplicació del 3er grau telemàtic a persones empresonades en les següents circumstàncies:

1) Que actualment estiguin en segon grau i que haguessin gaudit ja de permisos de sortida.

2) Que es trobin classificades en segon grau en la modalitat prevista en l'art. 100.2 del Reglament Penitenciari.

3) Que es tracti de persones de 70 anys o més.

4) Que es tracti de persones malaltes amb patologies severes.

>> Escrit dirigit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

El diagnòstic de la situació a les presons

Tal com assenyalen l'OMS i l'Alta Comissionada per als drets humans de l'ONU (Michelle Bachelet) el diagnòstic determina l'existència de:

 • Una població extremadament vulnerable constituïda per presos i preses.
 • Una manca d'espai físic per a poder passar el confinament obligat.
 • Una convivència forçosa contrària en l'estat d'alarma decretat.
 • Una dificultat d'accés la sanitat pública en idèntiques condicions que la ciutadania.
 • Un conseqüent increment del risc de contagi del Covid-19.
 • Una suspensió de les comunicacions entre les persones preses i els seus familiars.
 • Una evident fragilitat de la situació de les persones privades de llibertat davant l'emergència sanitària.
 • Això constitueix un tracte inhumà i degradant en les actuals circumstàncies que ja produeix contagis, deterioració de la salut, aïllaments i morts.

Què cal fer?

Urgeix procedir a una dràstica reducció de la població empresonada, en temps d'extrema emergència abans que sigui tard en la producció de (més) resultats negatius nefastos.

Com reduir la població penitenciària?

La reducció podria redundar positivament en una millora en l'atenció a la salut d'almenys la població empresonada en 4 supòsits:

 • Presos/as classificats en segon grau que hagin gaudit de permisos de sortida (bona conducta acreditada)
 • Presos/as en règim de l'art. 100.2 del Reglament Penitenciari
 • Presos/as de 70 i més anys d'edat
 • Presos/as amb patologies severes

Aquests 4 supòsits són susceptibles d'una progressió al tercer grau amb la modalitat de vida prevista en l'article 86.4 del Reglament Penitenciari per a romandre a les seves cases amb monitoratge electrònic.

Observatori del Sistema Penal i Els Drets Humans de la UB, SIRECOVI, Irídia, Institut de Drets Humans de Catalunya, Comissió de Defensa de l’ICAB, Justícia i Pau, Familiars de Presos/es de Catalunya, Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans.