CAT | ESP
Actualitat

Entitats de drets humans, juristes, professionals de salut mental i organismes internacionals contra la tortura sol·liciten la creació d'un grup de treball al Parlament per erradicar les contencions mecàniques als centres penitenciaris de Catalunya

     

Divendres, 8 d'abril de 2022

El passat divendres 1 d’abril entrava en vigor el nou protocol d’aplicació dels mitjans coercitius d’aïllament provisional i de contenció mecànica als centres penitenciaris de Catalunya, regulat a través de la recentment aprovada Circular 1/2022 per part del Departament de Justícia. Aquesta regulació substituïa a l’anterior normativa en matèria de contencions aprovada per l’anterior govern, la Circular 2/2021, orientada a aconseguir la contenció zero als centres penitenciaris i fruit d’un procés de diàleg entre el departament de Justícia de l’anterior govern – amb Ester Capella al capdavant – i diverses entitats de drets humans, juristes, expertes en salut mental i organismes internacionals per la prevenció de la tortura.

Des de les entitats de drets humans considerem la nova Circular una clara regressió de drets en matèria penitenciària a Catalunya, ja que no respecta les recomanacions efectuades per part d’organismes internacionals, com l’Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT) i el Comité Europeu per a la Prevenció de la Tortura (CPT) del Consell d’Europa, a través de les seves visites oficials de monitoratge dels centres penitenciaris de Catalunya en 2007, 2011, 2012 i 2018 respectivament.

La nova Circular 1/2022 entrava en funcionament després de fortes pressions sindicals dels treballadors penitenciaris cap a la nova consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, fent referència a l’augment de la càrrega burocràtica que suposava l’anterior protocol per efectuar una contenció i un suposat augment de les agressions dels interns cap als treballadors des de la seva aplicació en maig de 2021, tot i que des del Departament de Justícia en cap moment s’han aportat dades que demostren aquesta greu correlació de pretesa causa-efecte. Tot i que considerem necessàries i licites les reivindicacions laborals dels treballadors penitenciaris, considerem que aquests en cap cas poden orientar la política penal ni penitenciària en matèria de drets humans.

Volem denunciar que la nova normativa ha eliminat les referències de l’anterior relatives als principis rectors i reguladors de l’aplicació del mitjà coercitiu, en relació als principis de legalitat, necessitat, proporcionalitat, temporalitat, cura, responsabilitat, formació, documentació, transparència i supervisió judicial. En cap cas el nou protocol camina cap a la contenció zero, tal com recomanen les entitats expertes en aquesta matèria, i en lloc de buscar alternatives a la contenció es centra en perpetuar i facilitar la utilització d’aquesta pràctica.

Segons el darrer informe publicat pel Síndic de Greuges el passat 31 de març, l’anterior Circular havia aconseguit reduir les contencions de manera efectiva, passant d’una mitjana de 60 a 44 al mes al conjunt de presons catalanes. En aquest mateix informe, el Síndic coincideix amb les consideracions i recomanacions de les entitats de drets humans i els organismes internacionals de prevenció de la tortura, i fa una valoració clarament negativa sobre els canvis que s'han fet en el nou protocol, destacant que l’existència d’un informe mèdic de patologia de malaltia mental o de discapacitat no és un impediment per aplicar la contenció mecànica al llit per raons regimentals o que el nou protocol omet qualsevol referència a la durada màxima dels mitjans coercitius, i per tant es podrien perllongar durant més temps del necessari, la qual cosa suposaria incórrer en una clara regressió de drets que caldria corregir al més aviat possible.

Per tot això des de les entitats de drets humans, juristes, advocades, professionals de la salut, familiars de persones privades de llibertat i organismes internacionals de prevenció de la tortura volem denunciar que la nova normativa aprovada pel Govern de la Generalitat neix sense una legitimitat de la societat civil, persones afectades i el propi Síndic de Greuges, i tampoc ha tingut en compte les constants observacions i recomanacions realitzades per part d’entitats i organismes experts en aquesta matèria.

Per tal d’evitar aquesta flagrant regressió de drets a les presons catalanes, col·lectius de juristes estan estudiant la possibilitat d’emprendre accions legals contra el contingut de la circular i des de les entitats i organismes signants sol·licitem la suspensió immediata de la nova Circular i del Protocol esmentat, així com la creació urgent d’un Grup de Treball al Parlament de Catalunya per tal que aquesta problemàtica siga tractada amb la participació d’expertes, organitzacions de drets humans, persones privades de llibertat afectades directament, representants del Departament de Justícia i Síndic de Greuges, en un autèntic procés participatiu que, fins ara, no només no s’ha fet amb avaluacions, indicadors i un mínim rigor, sinó amb precipitació i com a cessió a les pressions corporatives.

Entitats i organismes signants de la sol·licitud de creació d’un Grup de Treball al Parlament Alerta Solidària, Associació d’Advocats d’Osona en Defensa dels Drets Humans, Associació

Alerta Solidària, Associació d’Advocats d’Osona en Defensa dels Drets Humans, Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, Associació Catalana de Professionals de Salut Mental (ACPSM – AEN CATALUNYA), Associació de Famílies de Presxs de Catalunya, Comissió de Defensa de l’ICAB, Coordinadora de l’Advocacia, Grupo SampAEN (Salud mental en Prisión, de la AEN), IACTA, Institut de Drets Humans de Catalunya – IDHC, Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, Justícia i Pau, Juristes de les Terres de l’Ebre per les Llibertats, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans UB – OSPDH, Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits