CAT | ESP
Actualitat

La Confederació d'ONG rebutja les reformes que es volen dur a terme del Tribunal Europeu de Drets Humans

La Confederació ha enviat una carta al Ministre de Justícia i al d'Exteriors per tal de mostrar el seu rebuig a les propostes de reforma del TEDH, i sol•licitant que a la Conferència Ministerial, el Govern espanyol es manifesti en contra d'aquestes

Dimarts, 27 de març de 2012

Les ONG catalanes entenen que, cas de ser aprovades aquestes reformes, es disminuiria greument la protecció dels Drets Humans de les víctimes més vulnerables, tal i com apunta la Conferència d'Organitzacions No Governamentals del Consell d'Europa la qual s'ha pronunciat en contra de la majoria d'aquestes reformes:

http://www.coe.int/T/NGO/Articles/Press_release_court_reform_300112_en.asp

Malgrat des de la Confederació d'ONG estan d'acord que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha de ser una instància més eficient, no es pot justificar la derogació d'elements nuclears del dret. Per contra, el que el Tribunal Europeu de Drets Humans necessita amb urgència és suport financer i de recursos humans per part dels Estats membres del Consell d'Europa.

Les ONG catalanes creuen que aquesta línia de reforma del Tribunal Europeu de Drets Humans és regressiva i posa en qüestió els fonaments mateixos del sistema de protecció dels Drets Humans a escala mundial.

Entre les mesures que el Comitè Director de Drets Humans del Consell d'Europa ha considerat aprovar a la Conferència Ministerial de Brighton hi han per exemple:

  1. La imposició de taxes per als demandants mitjançant un sistema de dipòsit obligatori com requisit previ a la presentació de la demanda, la qual cosa significa restringir l'accés dels individus més desfavorits. El mateix efecte tindria la proposta d'imposició de sancions econòmiques per demandes considerades “fútils” o “abusives”.

  2. La in-admissió de demandes substancialment idèntiques a les considerades per un Tribunal nacional, a menys que el Tribunal nacional estigui clarament equivocat en la interpretació del Conveni Europeu de Drets Humans, o que la demanda plantegi una qüestió greu relativa a la interpretació o aplicació del Conveni Europeu de Drets Humans. Això comporta, quasi per complet, la eliminació de qualsevol funció substantiva per part del Tribunal Europeu de Drets Humans.

El nou Tribunal Europeu de Drets Humans va començar a funcionar l'1 de novembre de 1998 amb l'entrada en vigor del Protocol 11 del Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals (el Conveni va entrar en vigor el 1953). Hi tenen accés directe, un cop esgotats els recursos interns, totes les persones que hagin pogut ser víctimes d'una violació del Conveni Europeu de Drets Humans per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals (el Conveni va entrar en vigor el 1953). Hi tenen accés directe, un cop esgotats els recursos interns, totes les persones que hagin pogut ser víctimes d'una violació del Conveni Europeu de Drets Humans per part de qualsevol dels 47 estats membres del Consell d'Europa.

Enlaces relacionados
Civil society says no to dumbing down human rights protection in Europe
European Court of Human Rights
Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteAllotjament web Space Bits