CAT | ESP
Actualitat

Oberta la convocatòria de places per al consell assessor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya

El termini de presentació de candidatures finalitza el 13 de febrer de 2020

Dilluns, 13 de gener de 2020

L’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC), integrada pel Síndic de Greuges i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, obre la convocatòria pública de places per al seu consell assessor, a la qual podran presentar-se persones i entitats fins el 13 de febrer de 2020.

El consell assessor esta format per entre 10 i 20 membres, entre representants d’entitats de defensa dels drets humans amb seu a Catalunya, representants de col·legis professionals i entitats socials, persones especialistes en l’àmbit dels drets humans del món acadèmic i altres persones nacionals o internacionals expertes en l’àmbit dels drets humans. Així es es recull a la a Resolució de 23 de maig de 2017, per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7382 - 1.6.2017)

A l’octubre de 2019 es va extingir el mandat el primer consell assessor constituït dos anys abans i que va desenvolupar un paper fonamental en la elaboració del primer Pla de Drets Humans de Catalunya, presentat al govern i al Parlament de Catalunya el passat 10 de desembre.

El nou consell assessor elegit per la junta de l’EDHC entre les candidatures presentades a la convocatòria haurà de continuar els treballs del Pla, centrant-se en els indicadors per donar seguiment i avaluar el seu compliment.

Convocatòria

Podran concórrer a la convocatòria les entitats i persones a què fa referència la resolució de 23 de maig de 2017 per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya.

Les entitats candidates hauran d’estar inscrites en el registre d’entitats i presentar una carta motivada, així com la darrera memòria d’activitats. Pel què fa a les persones individuals, hauran de presentar una carta motivada i currículum vitae.

Les sol·licituds i documentació s’haurà de presentar a la seu del Síndic de Greuges de Catalunya per via postal o presencial (Passeig Lluís Companys 7, Barcelona) o per via electrònica (estructura@estructuradh.cat). 

El termini de presentació de candidatures estarà obert entre el dia de publicació d’aquesta convocatòria i el 13 de febrer de 2020.

Forma i criteris de decisió

La Junta haurà d’escollir un màxim de 20 membres del consell assessor de manera que la composició de l’òrgan sigui paritària i tingui en compte l’equilibri territorial i la representació de les minories i els col·lectius vulnerables.

Entre les entitats i col·legis professionals es donarà preferència a les de major base social, trajectòria, així com les de segon nivell.

Entre les persones expertes i acadèmiques es valorarà la trajectòria investigadora i activista.

La llista de persones i entitats seleccionades es farà pública al web del Síndic de Greuges i de l’IDHC. En cas que no es designi un mínim de 10 membres del consell assessor, s’obrirà una segona convocatòria en un termini no superior a tres mesos.

Funcions i funcionament 

És funció del consell assessor de l’EDHC debatre els projectes d’informe de l’EDHC, que no es poden adoptar fins que n’hagi estat informat el consell assessor. 

També correspon al consell assessor donar suport a la Junta de l’EDHC en l’elaboració d’indicadors de seguiment del Pla de Drets Humans i en l’avaluació i supervisió del seu compliment.

El consell assessor de l’EDHC s’ha de reunir com a mínim tres cops l’any i les seves decisions es prenen per majoria.

La Junta pot constituir grups de treball sobre temes monogràfics integrats per membres de la Junta i del consell assessor, i també, si escau, d’altres experts o entitats especialitzades.

Primer consell assessor

Al mes de juliol de 2017 es va fer la convocatòria pública pel primer consell assessor de l’Estructura, que es va constituir el 17 d’octubre de 2017 i el mandat del qual s’ha extingit l’octubre de 2019. 

El primer consell assessor va estar integrat per:

 • Amnistia Internacional Catalunya
 • Associació per a les Nacions Unides (ANUE)
 • Col·legi de Periodistes de Catalunya
 • Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats (CCAR)
 • Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC)
 • DINCAT
 • Fundació Jaume Bofill
 • Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans
 • Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global
 • Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Unicef Comitè Catalunya
 • Mar Aguilera Vaqués, professora en Dret Constitucional
 • Joan Benach Rovira, sociòleg i professor de Salut Pública
 • Encarna Bodelón González, professora de Filosofia del Dret
 • Marc Antoni Broggi Trias, cirurgià i president del Comitè de Bioètica de Catalunya
 • Miriam Hatibi, portaveu de la Fundació Ibn Battuta
 • Enric Canet, expert en voluntariat i associacionisme i referent en l’àmbit de l’esplai infantil i juvenil
 • Núria Camps, professora de Dret Internacional Públic
 • Laia Serra Perelló, advocada experta en discriminació, equitat de gènere i drets LGTBI
 • Carme Trilla, economista i referent en matèria d’habitatge 

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDesenvolupament web Space Bits