CAT | ESP
Actualitat

Seguiment de l’Examen Periòdic Universal a Espanya

Al maig de 2010, Espanya es va sotmetre a l’Examen Periòdic Universal (EPU), un mecanisme de Nacions Unides que analitza la situació dels drets humans al país

Dimarts, 2 d'abril de 2013

Com a resultat d’aquest Examen, Espanya es va comprometre a seguir una sèrie de recomanacions per millorar la protecció dels drets humans dels seus ciutadans. Passats més de dos anys, ha complert Espanya aquestes recomanacions? L’UPR Info, organització no governamental dedicada a la difusió de l’EPU, ha realitzat un informe per analitzar en quin grau Espanya està implementant aquestes mesures.

En aquest informe es recull que, d’un total de 141 recomanacions, 33 ja s’han realitzat; 32 parcialment; i 15 encara no s’han implementat. No es te informació de la resta de mesures, bé perquè Espanya va rebutjar el seu compliment o perquè encara no es disposa d’informació.

Per elaborar l’informe, l’UPF Info ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats, entre les que es troba l’Institut de Drets Humans de Catalunya.

Espanya tornarà a sotmetre’s a l’EPU al 2015. Llavors, haurà de presentar-se amb els deures fets davant l’òrgan encarregat d’aquest examen, el Consell de Drets Humans, que revisarà si s’han complert les recomanacions. Al setembre de 2011, el govern espanyol va facilitar un document en el que es recollien els avenços produïts en 69 recomanacions. Aquest document pot ser consultat a la pàgina de l’IDHC.

Descargas
Document facilitat pel govern de l'estat espanyol per al seguiment de les recomanacions acceptades (313,5 KB)
Spain Mid-term Implementation Assessment (5,03 MB)
Enlaces relacionados
Especial sobre el procés de l'EPU
Universal Periodic Review
Pàgina web de UPR Info

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa