CAT | ESP
Publicacions

El valor jurídic i les característiques pròpies de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

El valor jurídic i les característiques pròpies de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

Autoria: David Bondia Garcia

Extensió: 8

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: 2006

El present document pretén ser una nota per aclarir el valor polític i jurídic i les característiques pròpies de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. El seu objectiu radica, essencialment, en uniformar les diferents concepcions que es tinguin sobre ella, deixant al marge les especificitats pròpies que cada ordenament jurídic nacional pugui establir respecte les diverses ciutats signatàries.

I.- El valor polític i jurídic de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

II.- Les característiques pròpies de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat

III.- Consideracions finals

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Space Bitsa