CAT | ESP
Publicacions

La violència sexual a Colòmbia, dones víctimes i constructores de pau

La violència sexual a Colòmbia, dones víctimes i constructores de pau

Autoria: Néstor Calbet

Extensió: 82

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: 2018

El present informe és fruit d'un projecte de recerca de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, amb el finançament de l'Institut Català Internacional per la Pau, titulat "La violència sexual a Colòmbia, dones víctimes i constructores de pau". Aquest informe pretén ser una eina útil per promoure la garantia i satisfacció dels drets de les víctimes de violència sexual, i la seva participació en el procés de pau de Colòmbia.

La violència sexual en el marc del conflicte armat ha estat un crim generalitzat i sistemàtic, però també silenciat per tots els actors i per les pròpies víctimes. Un crim que respon a unes relacions de gènere sostingudes per una marcada estructura patriarcal, que ho possibilita, ho naturalitza i ho oculta, i que farà falta transformar per garantir la satisfacció efectiva dels drets de les víctimes i la no repetició.

El treball se centra a abordar de quina forma ha estat tractat aquest delicte en el procés de pau i quines han estat les prioritats per a les víctimes, comparant els Acords de Pau amb els estàndards internacionals existents sobre aquest tema.

L'estudi se centra en la participació de les víctimes en les negociacions de pau a Colòmbia, i específicament a la Vall del Cauca. S'analitzen les estratègies seguides per a la incidència en la taula de converses i els obstacles que hi ha hagut per a la participació efectiva.

L'informe realitza una sèrie d'aportacions per contribuir a la incorporació de l'enfocament de gènere al sistema de justícia transicional, i que doni resposta específicament a les necessitats de les dones víctimes de violència sexual, a la seva rehabilitació, i a la satisfacció dels seus drets, així com a fomentar el seu apoderament com a agents per a la pau. Pretén així ser d'utilitat per a la planificació de la implementació dels acords a la "Valle del Cauca", realitzant aportacions pel que fa a l'actuació del Sistema Integral de Veritat, Justícia, Reparació i No Repetició (SIVJRNR) al territori.

Els Acords de Pau signats a Colòmbia obren una finestra d'oportunitat per abordar aquest crim i per asseure les bases d'una cultura de pau, on la violència sexual sigui abordada com una qüestió prioritària per a la finalització de totes les violències.

L'informe s'estructura en tres parts, en la primera s'abordarà la violència sexual al context de conflicte armat colombià amb especial atenció al departament de la "Valle del Cauca", analitzant les seves causes, objectius i conseqüències, així com la forma en què ha estat tractat des del punt de vista del dret internacional.
En el segon capítol s'analitzarà l'abast de la participació de les víctimes de violència sexual a les negociacions de pau i les seves prioritats, la forma en què aquest crim ha estat contemplat en els Acords de Pau, i els reptes que planteja per a la reparació de les víctimes.

A la tercera part es tracten els principals reptes del SIVJRNR i es planteja un conjunt de recomanacions per a una construcció de la pau després dels Acords, amb enfocament de gènere, i plenes garanties per a la satisfacció dels drets de les víctimes de violència sexual.

L'informe es va presentar el 25 de gener de 2018 a la Biblioteca de l'ICIP a un acte on van estar presents representants d'organitzacions de dones i vícitmes i d'altres experts en el procés de pau a Colòmbia.

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteProgramació web Manresa