CAT | ESP
Publicacions

Sèrie de Drets Humans Emergents 7: El dret a la ciutat

Sèrie de Drets Humans Emergents 7: El dret a la ciutat

Autoria: Estel·la Pareja, Aida Guillén, Gerardo Pisarello, María Lorena, Gemma Galdón, Josep Maria Montaner, Zaida Muixí, Jaume Saura i Jordi Borja

Extensió: 164

Editorial: Institut de Drets Humans de Catalunya

Data publicació: 2011

Aquesta setena publicació està dedicada al dret a la ciutat, recollit dins de l’article 7 de la Declaració Universal de Drets Humans Emergents, dedicat al dret a la democràcia participativa.

Per tal d’abordar un concepte tan ampli com és el “dret a la ciutat”, el text s’articula a partir de tres grans apartats. En el primer es defineix què és el dret a la ciutat, quins són els seus orígens, quin és el seu abast, quina és la seva exigibilitat i quins són els reptes de futur.

En el segon apartat es concreten algunes de les dimensions del dret a la ciutat i s'aborden la qüestió de la ciutat segura, el dret a l’espai públic i el dret a la ciutat des de la perspectiva de gènere, respectivament.

El tercer i últim apartat, el dediquem a exposar el dret a la ciutat des de la pràctica. En Jaume Saura ens explica de forma detallada en què consisteix la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans en la Ciutat (CESDHC) i en Jordi Borja reprèn la qüestió de l’espai públic i dels drets ciutadans.

1. Què és el dret a la ciutat?

El dret a la ciutat, un dret humà emergent, Aida Guillén, directora gerent de l'Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

Del dret a l'habitatge al dret a la ciutat: avatars d'una història, Gerardo Pisarello, vicepresident de l'Observatori DESC i professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona

El dret a la ciutat: lluites urbanes pel bon viure, Lorena Zárate, representant d'habitat international coalition - Amèrica Llatina

2. Dimensions del dret a la ciutat

El dret a una ciutat segura, Gemma Galdon Clavell, Investigadora de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP-UAB)

El dret a l'espai públic: principis i exemples Josep Maria Montaner, arquitecte, catedràtic de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona ETSAB-UPC

Reflexions al voltant de les dones i el dret a la ciutat des d'una realitat amb miratges, Zaida Muxí, doctora arquitecta

3. El dret a la ciutat en la pràctica

Vigència de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat: el cas de la província de Barcelona, Jaume Saura, president de l'IDHC i professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona

Espai públic i dret a la ciutat, Jordi Borja, urbanista

Et pot interessar

C. Carrer Avinyó 44, 2n | 08002 Barcelona
T.: +34 93 119 03 72
institut@idhc.org

© Institut de Drets Humans de Catalunya.
Avis legal | Cookies | ContacteDisseny web Manresa